Eidamas 88-uosius metus vakar Sidnėjuje mirė iškilus sporto veikėjas Antanas Laukaitis. Antanas Laukaitis gimė 1926 m. sausio 10 d. Leipalingyje, Seinų apskrityje. Krepšininkas, sporto organizatorius, žurnalistas. 1943 m. baigė Kauno 4-ąją gimnaziją, 1970 m. - Australijos pašto institutą. Gimnazijioje žaidė krepšinį, stalo tenisą.
Baigiantis II pasauliniam karui, pasitraukė į Vokietriją. Vėliau, atvykęs į Australiją,  tuoj pat įsitraukė į lietuvišką ir sportinę veiklą. Nuo 1950 m. (I Australijos lietuvių sporto šventės) iki 1960 m. žaidė krepšinį ir stalo tenisą Sidėjaus "Kovo" klube. 1952 m. ir 1953 m. buvo Australijos lietuvių krepšinio rinktinės žaidėjas. Sidnėjaus lietuvių sporto klubo "Kovas" pirmininkas 1954-1955 m., 1964-1966 m. Garbės narys nuo 1970 m.
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pirmininkas (nuo 1953 m., su pertraukomis - 10 m.) Amerikos lietuvių dienraščio "Drasugas" Čikagoje ir "Dirvos" Klivlende atstovas ir korespondentas Australijoje (nuo 1955 m).  Australijos lietuvių kultūrininkų "Plunksnos" klubo pirmininkas (1964-69 m.), Australijos lietuvių bendruomenės savaitraščio Mūsų Pastogė sporto red. (1960-1975 m.), Australijos  žurnalistų sąjungos (nuo 1956), Lietuvių žurnalistų sąjungos Amerikoje (nuo 1970), Tarptautinės žurnalistų federacijos nuo 1980 m. narys.
Kaip spaudos atstovas dalyvavo šešiose olimpinėse žaidynėse: 1956 m. Melburne, 1960 m. - Romoje, 1972 m. - Miunchene, 1976 m. - Monrealyje, 2004 m. - Atėnuose, o 2000 m. Sidnėjuje buvo Lietuvos olimpinis atašė. Vadovavo Australijos lietuvių sportininkų išvykoms: 1978 m. - į Torontą, 1983 m. - į Čikagą, 1991, 1995 ir 1998 m. - į Lietuvą, 2005 m. buvo išvykos atstovas Lietuvai.
Nuo 1999 m. Antanas Laukaitis tapo "Žalgirio" sporto draugijos atstovu Australijoje, dalyvavo draugijos Žalgiriadose kaip Garbės svečias.
Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinu (2001 m.) , KKSD 2 laipsnio ordinu "Už nuopelnus Lietuvos sportui" ( 2003 m. ), KKSD I laipsnio ordinu su grandine "Už nuopelnus Lietuvos sportui"  ( 2005 ), LTOK Charta Solemnis, Pro Meritis Olimpicis ( 2006 )  ir Garbės ženklu  (2009), IOC prezidento J.A.Samarancho specialia dovana ir raštu (2000).
Parašė knygas "Jubiliejinis Australijos lietuvių sporto 10-tis 1950-1960" (1960 m.) ir "Gyvenimo sūkuriuose" (2003 m.)