Vadovaujantis LR Vyriausybės paskelbtu nutarimu dėl karantino LR teritorijoje paskelbimu, draugija stabdo savo veiklą  š.m. kovo 16-gegužės 31 dienomis.