Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.  nutarimu   Nr. 1226 "Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo", draugija stabdo savo veiklą  š.m. balandžio 1-30  dienomis.