2010 m. spalio mėn. 22 d. Platelių „Žalgirio“ jachtklube vyko draugijos ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Į konferenciją susirinko 66 delegatai. Draugijos prezidentas V.Nėnius ataskaitiniame pranešime apžvelgė draugijos veiklą per 2009-2009 metus. Patvirtinta draugijos veiklos programa 2010-2014 metams. Viceprezidentas A.Vasiliauskas kalbėjo apie draugijos investicijas į draugijos sporto bazių infrastruktūrą bei tolimesnius draugijos sporto renginių bei renovacijos ir plėtros planus. Konferencijos metu pasisakė Šiaulių "Žalgirio" jachtklubo pirmininkas A.Aukščionis.

Draugijos veikla par ataskaitinį laikotarpį įvertinta patenkinamai.

Konferencijos metu už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje buvo apdovanoti šie klubai :
Daugų technologijos ir verslo mokyklos sporto ir kultūros klubą „Daugis“
Kauno SK „Top Sport Arx Baltica“
Smalininkų SK „Nemunas“
Jurbarko SK „Vulkanas“
Klaipėdos SK „Viesulas“
Klaipėdos sunkiosios atletikos klubą
LSD „Žalgiris“ Pasvalio rajono taryba
Šiaulių SK „Medikas“
Utenos teniso klubą „Pasaga“
Trakų rajonoAukštadvario sporto klubas
Vilniaus SK „Tinklas“
Vilniaus SK „Svaja“
Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Stajeris

Konferencijos metu ateinančių ketverių metų kadencijai išrinkti: prezidentu – Vytas Nėnius, generaliniu sekretoriumi – A.Vasiliauskas, viceprezidentais: R.Budrionis ir P.Valutis; prezidiumo nariais: K. Damidavičius, R.Vitkus, G.Janušauskas, A.Pušinaitis, B.Pliavga, B.Laurinaitis, D.Sinevičiūtė; revizijos komisijos pirmininku - A.Sedekerskis, nariais Z.Gramackas ir M.Senkevičius.